Hine McLetchie

Pouako Te Ao Maori Development and Tutor

He mihi nui ki te kaihanga, ko ia te tīmatatanga, ko ia te whakamutunga, nāna nei ngā mea katoa.  Ki a rātou kua whakawhiti atu ki tua o te arai, okioki ai.  Ki a tātou ngā waihotanga mai, tēnā tātou katoa.

Ko Hine McLetchie tōku ingoa, he uri tēnei nō te Hokianga nui ā Kupe.Nō Te Ataarangi taku reo, ā, nō Te Ataarangi anō taku āhuatanga whakaako i te reo taketake o tēnei whenua.

I have worked at Tai Poutini Polytechnic since 2009 as a kaiwhakaako of te reo Māori using Te Ataarangi methodologies. My inspiration has been nourished by those older and wiser experts within the Māori world, to whom I am forever thankful.  My aspiration is that te reo Māori as the doorway to the Māori world, be opened and stepped through by the many learners, past, present and future, that is a great honour to work with.

Ko te reo te mauri o te mana Māori.

Ko te kupu te mauri o te reo Māori.

E rua ēnei wehenga kōrero e hāngai tonu ana ki runga i te reo Māori.

Ko te reo, nō te Atua mai.

The language is the life force of the mana Māori. The word is the life force of the language.

These two ideas are absolutely crucial to the Māori language. A language, which is a gift to us from God.

Nā Tā Hēmi Hēnare, 1985

http://www.teara.govt.nz/en/video/41077/ko-te-reo-te-mauri-o-te-mana-maori

  • Campus: Greymouth